Minggu, 05 Mei 2013

1. Ilmu PURBA KARO WISESA.
Do'a nipun:
Ashadu ing ananingsun, kebanuk ing aranigsun.
cara lelaku ngango lan di waca/wirid. lan kedah wonten guru ingkang mbimbing, supaya boten kesasar/edan.
iki ilmu,waris saka panjenengane para wali kang pada sumare ing tanah jawa kabeh.
sedanten do'a kabeh di wiwite nganggo bismillahirrokman nirrohim;
"ILMU KARATONING WALI PITU"
1. waris saka sunan ampeldenta.
2. waris saka kanjeng sunan bonang.
3. waris saka kanjeng sunan parwata.
4. waris saka kanjeng sunan lepen jaga.
5. waris saka kanjeng sunan Adi.
6. waris saka kanjeng sunan kudus.
7. waris saka kanjeng sunan badagas.
cacahe kurang luwih ono 30 macam ilmu, ;